Væver Liv Stange
Arbejder

Eksempler på arbejder:

Messehagel fra Skive kirkeSkive kirke, hvid messehagel, 2000.
Inspiration i Jacob Knudsens salme Se nu stiger solen, vers 5: Lysvæld bagved lysvæld i himlen ind...
Uld og silke.

Predikestolsklæde fra Skive kirkeSkive kirke, prædikestolsklæde, 2007.
Inspirationen findes i Skives gamle kirke, Vor Frue, hvorfra prædikestolen stammer, og hvor 12 vievandskors (græske kors) findes.
Håndspundet uld.

Grøn messehagel til Vang kirkeVang kirke, grøn messehagel, 1998.
Inspiration i alterbilledet, et korsfæstelsesmotiv. Y-korset ses på baggrund af et lysflimmer i løvværk.
Uld og silke.
Violet messehagel til Vang kirkeVang kirke, violet messehagel, 2005
Inspiration i salmevers om vandet, vinen, blodet.
Uld og silke.
Kortæppe til Vang kirkeVang kirke, kortæppe, 2008.
Inspiration i alterbordsforsiden for at understrege stedet foran alteret.
Uld og hør.

Messehagel fra Karby kirke.Karby kirke, grøn messehagel, 2008.
Inspiration: Manna, englenes brød, i GT og Kristus, korset, livets brød, i NT.
Uld og silke.

Messehagel fra Karby kirke.Karby kirke, hvid messehagel, 2002.
Inspiration: Korset kombineret med livets træ og Esajas 11.1 om skuddene fra Isai stav.
Uld og silke.

Grøn messehagel til Nr. Nissum kirkeNørre Nissum kirke, grøn messehagel, 2005.
Inspiration hentet i billeder i høstsalmerne – sol, regn og kornaks.
Uld og silke.
Rød stola til Nr. Nissum kirkeNørre Nissum kirke, rød stola, 2008
Inspiration: Luer fra pinseunderet i ildens mange nuancer, udformet så luerne også kan ses som fugle i flugt. Jørgen Gustava Brandt´s pinsesalme Hør himmelsus i tredie time. Teknik som kirkens grønne messehagel.
Uld og silke.
Kortæppe fra Snedsted kirkeSnedsted kirke, kortæppe, 2007.
Inspiration: Alter og altertavle spejles og understreger stedet foran alteret.
Uld og hør.

Stola til Snedsted kirkeSnedsted kirke, stola, 2007.
Inspiration: Romansk kapitæl (søjlehoved) med livets træ og Marias perlekrans, nu indmuret i kirkens våbenhus,  og tovværksnoningsbort fra kirkens døbefontsokkel. Stolaen er dobbeltvævet, så den kan vendes og har en rød og en hvid side.
Uld og silke.

Døbefont fra Snedsted kirkeSøjlekapitel fra Snedsted kirkeStola til Snedsted kirkeStola til Snedsted kirke